Nebankovní hypotéky dočasně pozastaveny

Nebankovní hypotéky – Jak postupovat

Jaký je postup vyřízení nebankovní hypotéky? Kdy byste měli začít myslet na vyřizování hypotéky? Kdy začít řešit případné potíže se splácením svých závazků? Na co si při sjednání nebankovní hypotéky dát pozor? Jak postupovat, abyste dosáhli nejnižších nákladů a nalezli bezpečné a optimální řešení?

Hypotéka na nákup nebo rekonstrukci nemovitosti

Při sjednání nebankovní hypotéky na nákup nebo rekonstrukci nemovitosti je postup shodný s vyřízením bankovní hypotéky. Pro návod klikněte zde.

Hypotéka na konsolidaci nevýhodných půjček a úvěrů a řešení exekucí

Kdy začít vyřizovat

 • U případných hrozících problémů se splácením závazků platí jako vždy pravidlo prevence. Pakliže cítíte, že se mohou reálně vyskytnout jakékoliv obtíže, vyplatí se jednat s předstihem. Při včasném podchycení problému může existovat reálná šance na získání úvěru za velmi výhodných podmínek, tedy především nízké úrokové sazby a jiných nákladů, přičemž mnohdy je řešením i standardní bankovní hypotéka.
 • Pokud jste se již ocitli v situaci, kdy Vaše závazky jsou po splatnosti, kdy hrozí nebo již je uvalena exekuce na Váš majetek, přistupte bezodkladně k řešení a vyhledejte odbornou pomoc.

Na co si dát pozor

 • Profesionální poradce specializující se na problémy se splácením by měl navrhovat pouze taková řešení, která budou pro klienta dlouhodobá, komplexní, bezpečná a na svém konci řešící skutečně celý problém.
 • Nevhodně zvolený poradce nebo úvěrová společnost mohou znamenat krátkodobý efekt poskytující klientovi pouze vyřešení momentální situace, přičemž výsledek může v delším horizontu situaci zhoršit.

Jak postupovat
Na samotném počátku proveďte rekapitulaci svých příjmů a výdajů, majetku a závazků:

 • Příjmy:
  • Čisté příjmy své vlastní – doložitelné i ostatní, pravidelné i reálně očekávané jednorázové
  • Čisté příjmy ostatních členů domácnosti a rodinných příslušníků
 • Výdaje:
  • Nezbytné měsíční výdaje na běžný chod Vaší domácnosti
  • Přehled měsíčních splátek, které Vaše současné finanční závazky vyžadují
 • Majetek:
  • Nemovitý majetek, který by bylo možno využít jako zástavu pro hypotéční úvěr. Zde připadají v úvahu i nemovitosti, na nichž již vázne zástavní právo nebo exekuční titul, či některá věcná břemena. Máte-li k dispozici znalecký posudek, bude to výhodou, ale není nezbytnou podmínkou.
  • Movitý majetek, který byste v krajním případě mohli zpeněžit, aniž by to mělo zásadní vliv na běžný chod Vaší domácnosti
 • Závazky:
  • Přehled Vašich věřitelů
  • Výše jednotlivých závazků
  • Doba splatnosti
  • Úroková sazba resp. RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů)

S těmito informacemi se následně neprodleně obraťte na odborníky v dané problematice.

© 2008 www.LevnějšíHypotéka.cz. Všechna práva vyhrazena. | Created by Jaroslav Beran