Nebankovní hypotéky dočasně pozastaveny

Nebankovní hypotéky – Typy nebankovních hypoték

Co je to hypoteční úvěr (hypotéka)? Jaké jsou typy nebankovních hypoték?

Co je to hypoteční úvěr (hypotéka)?

Hypotéka je jedním z nejpoužívanějších způsobů financování investice do bydlení. Při hypotečním úvěru vždy dochází k zastavení financované nemovitosti (či jiné nemovitosti) ve prospěch financující banky jako zajištění její pohledávky z úvěru. Hypotéční úvěr lze však také využít pro financování za jiným účelem než je investice do bydlení.

Co je to nebankovní hypoteční úvěr?

Nebankovní hypotéka je úvěr, jehož poskytovatelem není bankovní subjekt, přičemž úvěrový vztah nese základní znaky standardního hypotéčního úvěru, tj. dlouhodobost splácení a zastavení financované nemovitosti (či jiné nemovitosti) ve prospěch financujícího subjektu jako zajištění jeho pohledávky z úvěru. Nebankovní hypotéka se využívá v případech, kdy žadatel z různých důvodů nemůže získat hypotéku bankovní. Například:

  • Při záznamu v registru dlužníků
  • Při nedostatečném doložitelném příjmu
  • Při vedení exekučního řízení

Jaké jsou typy nebankovních hypoték?

Hypotéka na koupi nebo rekonstrukci nemovitosti - používá se k financování investice do nemovitostí, tedy na koupi, stavbu, rekonstrukci, ale také pro vypořádání majetkoprávních vztahů (dědictví, společné jmění manželů při rozvodu, spoluvlastnictví) a pro refinancování jiných úvěrů.

Americká (neúčelová hypotéka) - neklade na dlužníka žádná omezení, na co může peníze z úvěru použít. Zástavou nemovitosti tedy lze financovat i movité věci (např. nákup automobilu či jiné spotřební zboží), studium, apod.

Hypotéka na konsolidaci nevýhodných půjček a úvěrů - řeší situaci, kdy je klient nucen splácet větší množství splátek různým poskytovatelům (půjček, úvěrů, kreditních karet, leasingu, apod.), přičemž tyto splátky nadměrně zatěžují rozpočet domácnosti nebo dokonce hrozí neschopnost jejich placení ve stanovené výši a včas. Konsolidace závazků představuje výhodný a efektivní způsob řešení, kdy jsou všechny splátky spojeny do jedné nižší měsíční platby, která je v souladu s finančními možnostmi žadatele.

Zpětný leasing nemovitosti - leasingová společnost od Vás odkoupí nemovitost a poté Vám ji zpětně pronajme. Po ukončení leasingové smlouvy se nemovitost stane opět Vaším majetkem. Dochází při něm tedy k dočasnému převodu nemovitosti do vlastnictví leasingové společnosti po dobu předem stanovenou ve smlouvě o finančním pronájmu s automatickým převodem zpět do vlastnictví klienta. Klient nadále v nemovitosti může bydlet a měsíčními splátkami si ji „kupuje zpět“ do svého vlastnictví. Po doplacení všech splátek dochází ke zpětnému převodu vlastnictví nemovitosti do majetku klienta.

© 2008 www.LevnějšíHypotéka.cz. Všechna práva vyhrazena. | Created by Jaroslav Beran