Nová bankovní hypotéka – Typy bankovních hypoték

Co je to hypoteční úvěr (hypotéka)? Jaké jsou typy hypoték?

Co je to hypoteční úvěr (hypotéka)?

Hypotéka je jedním z nejpoužívanějších způsobů financování investice do bydlení. Při hypotečním úvěru vždy dochází k zastavení financované nemovitosti (či jiné nemovitosti) ve prospěch financující banky jako zajištění její pohledávky z úvěru.

Jaké jsou typy hypoték?

  • Klasická (účelová) hypotéka – používá se k financování investice do nemovitostí, tedy na koupi, stavbu, rekonstrukci, ale také pro vypořádání majetkoprávních vztahů (dědictví, společné jmění manželů při rozvodu, spoluvlastnictví) a pro refinancování jiných úvěrů.
  • Americká (neúčelová) hypotéka – neklade na dlužníka žádná omezení, na co může peníze z úvěru použít. Zástavou nemovitosti tedy lze financovat i movité věci (např. nákup automobilu), studium, apod.
  • Hypotéka naopak (naruby) – ještě předtím, než má klient vybranou nemovitost, dochází po přezkoumání jeho bonity bankou k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o hypotečním úvěru. U některých bank je uzavírána přímo smlouva o hypotečním úvěru. Tím klient získává jistotu, že od banky dostane hypotéku za předem daných podmínek a v dané výši. Následně má čas na hledání nemovitosti. Uzavření takovéto smlouvy může být zároveň použito jako doklad pro prodávajícího o dostatečné bonitě kupujícího.
  • Hypotéka na družstevní byt – zástava nemovitosti v případě koupě družstevního bytu není možná, protože kupující získává pouze družstevní podíl, který jako zástavu využít nelze. Buď je tedy nutné zastavit jinou nemovitost v obdobné hodnotě, nebo (u nemovitostí, které budou do 1 roku převedeny do osobního vlastnictví), využít speciálního produktu některých bank, tzv. předhypotečního úvěru. Zároveň s úvěrovou smlouvou podepisuje klient smlouvu, ve které se zavazuje v budoucnu zastavit bytovou jednotku ve prospěch banky. V mezidobí banka někdy vyžaduje jinou formu zajištění (podepsání bianko směnky, ručení třetí osobou).
  • Úvěry ze stavebního spoření – pro jejich přidělení je nutné spořit 2 roky, mít naspořenou určitou částku a splnit tzv. hodnotící číslo, jinak je nutno čerpat tzv. překlenovací úvěr. Mohou být poskytovány i v menších částkách než klasické hypotéky. Lze je splatit kdykoliv před dobou splatnosti bez sankčních poplatků a v menších částkách nemusí být nutně zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Mohou být použity i např. na koupi družstevního bytu.

© 2008 www.LevnějšíHypotéka.cz. Všechna práva vyhrazena. | Created by Jaroslav Beran